NovinkyRozvrh hodin

VSTUPNÉ NA RŮZNÝCH MÍSTECH SE LIŠÍ, NA ZÁKLADĚ VÝŠE NÁJMŮ TANEČNÍHO PROSTORU. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

Platí od ledna 2023

Vstupné Havířov Fénix: 140,- Kč / s permanentkou 125,- Kč na hodinu (10 vstupů 1250,- Kč)

Vstupné dospělí Domaslavice: 120,- Kč/ s permanentkou 110,- Kč na hodinu (10 vstupů 1100,- Kč)

Vstupné  Sareza Bartovice: 140,- Kč / s permanentkou 125,- Kč na hodinu (10 vstupů 1250,- Kč)

 Děti  do 10 let: 70,- Kč s doprovodem cvičících rodičů (tato cena se nevztahuje na kroužek zumby ve školkách - mají speciálně upravený program přímo pro ně) Děti bez cvičících rodičů platí vstupné jako dospělý.  

 

ÚTERÝ :  Zumba BARTOVICE JEŠTĚRKA- SAREZA ( KRYTÝ BAZÉN)

Zůstává i přes let.prázdniny.

.

Kdy                  Hodina                    
Každé úterý 18:30  do  19:30 h

VSTUP BEZ PŘEDCHOZÍ  REZERVACE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 STŘEDA : Zumba Domaslavice - ZŠ DOL.DOMASLAVICE 

Kdy                  Hodina                    
Každou středu         19:00  do  20:00 h

VSTUP BEZ PŘEDCHOZÍ  REZERVACE

ČTVRTEK : Zumba Havířov Fénix vlakové nádraží  

Kdy                  Hodina                    
Každý čtvrtek       17:45  do  18:45 h

VSTUP BEZ PŘEDCHOZÍ  REZERVACE

Vstup z boku.

Letáček pro Havířov:

UPOZORNĚNÍ !!!

Účastník lekce ZUMBA, pod vedením kvalifikované zumba instruktorky Ivany Pawlasové  prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní na vlastní zodpovědnost a vlastní riziko. JE SI VĚDOM AKTUÁLNÍHO VLÁDNÍHO USNESENÍ - OPATŘENÍ SITUACE COVID a bude se podle něho řídit.

Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Osobám mladším 18 - ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na zodpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází. POkud dospělý doprovodí dítě na zumbu, nechá ho na lekci a pak si ho vyzvedne- je to stále rodič, který zodpovídá za své dítě.  Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za odložené osobní věci si zodpovídá účastník sám. Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením .

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se